Cerca nel sito papernet

Vyhledávání na webu Papernet

Udržitelný papír

„Clean Living“ je smyslem existence naší společnosti. Definuje naši roli ve společnosti a výhody, které chceme přinést lidem a celé planetě. Tento podnikový cíl je základem našeho chování a jednání. Inspiruje náš výrobní proces a výrobky, které uvádíme na trh. Promítá se do našeho udržitelného obchodního modelu a trvalého závazku k čistšímu světu.

Udržitelný papír

„Clean Living“ je smyslem existence naší společnosti. Definuje naši roli ve společnosti a výhody, které chceme přinést lidem a celé planetě. Tento podnikový cíl je základem našeho chování a jednání. Inspiruje náš výrobní proces a výrobky, které uvádíme na trh. Promítá se do našeho udržitelného obchodního modelu a trvalého závazku k čistšímu světu.

Technologie šetrné k životnímu prostředí

Hygiena, inovace a udržitelnost

Síla hygieny

Papírové ručníky, které snižují riziko přenosu bakterií, představují nejúčinnější hygienický prostředek*.

Umýt a osušit si ruce je každodenní nenápadné gesto, které však významně přispívá ke zdraví a tedy k životu.

Z tohoto důvodu Papernet, značka skupiny Sofidel v sektoru Away-From-Home, podporuje myšlenku šíření hygieny jako předpokladu vyšší kvality života.

Výkonnost a inovace

Společnost Papernet vytváří inovativní výrobky, které přinášejí spotřebitelům skutečné výhody.

Široká škála výrobků, které na trhu vynikají nejen svou vysokou hygienickou účinností: řada Away-From-Home je udržitelná, a to od původu až po výrobu a konečné použití.

To se týká zejména našich řad Tech, výrobků Papernet s vysokou přidanou hodnotou. Kromě toho, že jsou vyrobeny z nejkvalitnějšího papíru, díky své technologii dokážou řešit specifické problémy, jako je ucpávání, usazeniny v potrubí, nepříjemný zápach atd.

Všestranná udržitelnost

Celý sortiment Papernet je založen na principu ekonomické, sociální a environmentální udržitelnosti. Jedině tak lze z dlouhodobého hlediska zaručit dosažení cílů všech zainteresovaných stran, které se přímo i nepřímo podílejí na činnosti společnosti.

Společnost Papernet se vždy řídila etickými zásadami a odpovědným řízením podniku, založeným na studiu a neustálém zlepšování svých procesů.

Tento přístup umožňuje společnosti Papernet být příkladem ve svém oboru.

* Podle Světové zdravotnické organizace a výsledků bádání Univerzity ve Westminsteru.

Vytváření inkluzivní a udržitelné budoucnosti Společný cíl.

Vzhledem ke své historii, mezinárodnímu profilu a prestiži si společnost Sofidel vybrala WWF jako svého prvořadého partnera. První kontakt s touto ekologickou organizací se datuje do roku 2007 a od té doby skupina spolupracuje s WWF již více než deset let. V rámci spolupráce v Itálii i na mezinárodní úrovni podpořila tato ekologická organizace skupinu v rozvoji ekologického a systematického přístupu a přispěla k vytvoření otevřené, pozitivní a odpovědné vize budoucnosti.

Global Compact Organizace spojených národů (OSN) je jednou z nejvýznamnějších světových iniciativ v oblasti udržitelnosti, k níž se skupina Sofidel připojila jako „zúčastněný člen“. Členství vyžaduje, aby společnosti ve své strategii a ve sféře svého vlivu sdílely, podporovaly a uplatňovaly soubor základních zásad týkajících se lidských práv, pracovních norem, ochrany životního prostředí a boje proti korupci. Kromě toho je společnost Sofidel zakládajícím členem nadace Global Compact Network Italia (nadace GCNI).