Cerca nel sito papernet

Vyhledávání na webu Papernet

SIMPLIFY: První uhlíkově neutrální řada Papernet

Pro společnost Papernet byly hygiena, inovace a udržitelnost vždy strategickými hodnotami. Na základě probíhajícího výzkumu společnosti Papernet vznikla nová řada Simplify, první plně uhlíkově neutrální produktová řada.

SIMPLIFY: První uhlíkově neutrální řada Papernet

Pro společnost Papernet byly hygiena, inovace a udržitelnost vždy strategickými hodnotami. Na základě probíhajícího výzkumu společnosti Papernet vznikla nová řada Simplify, první plně uhlíkově neutrální produktová řada.

Co znamená uhlíkově neutrální?

Princip uhlíkové neutrality

Uhlíkově neutrální společnosti, procesy a výrobky jsou ty společnosti, jejichž vypočtené emise CO₂ byly kompenzovány prostřednictvím podpory mezinárodně uznávaných projektů na ochranu klimatu.

Proto je Simplify první uhlíkově neutrální řadou Papernet.

Náš kompenzační projekt

Podrobnosti o projektu

Náš kompenzační projekt je zaměřen na obnovu a ochranu 99 035 hektarů amazonského pralesa v Làbrea v Brazílii.

Kromě toho za každou tunu kompenzovaného CO₂ vysadíme v Německu jeden strom. Více informací o našem projektu najdete na oficiální stránce ClimatePartner.

Transparentnost společnosti Papernet

Díky jedinečnému identifikačnímu číslu, QR kódu a příslušné webové adrese je možné sledovat přesné množství CO₂ kompenzované společností Papernet a získat informace o podporovaném projektu na ochranu klimatu.

1

NASKENOVÁNÍ QR KÓDU

2

OBJEVTE NÁŠ KOMPENZAČNÍ PROJEKT

Činnost člověka vyjadřujeme v emisích CO₂

Posuňte dolů a zjistěte více

0
2000

0

jízd autem pro jednu osobu Milán-Řím (jednosměrně)


0

jízd vlakem pro jednu osobu Milán-Řím (jednosměrně)


0

letů letadlem pro jednu osobu Milán-Řím (jednosměrně)

Výrobky značky Simplify

Objevte celou nabídku značky Simplify

Další informace o řadě Papernet Simplify

Prohlédněte si brožuru a zjistěte více informací o nové řadě Simplify, první řadě uhlíkově neutrálních výrobků vytvořených s cílem konkrétně a hmatatelně přispět ke globální ochraně klimatu.

Požádat o další informace

Přečetl/a a porozuměl/a jsem zásadám ochrany osobních údajů poskytnutých správcem údajů, které se nacházejí na této stránce:

se zpracováním svých osobních údajů pro propagační a marketingové účely informačních bulletinů, propagačních nabídek, obchodních iniciativ, reklamních materiálů, přímého prodeje a průzkumu trhu o produktech a službách správce údajů a/nebo obchodních partnerů, jakož i pozvánek na akce a iniciativy pořádané správcem údajů nebo společnostmi skupiny, a to jak prostřednictvím automatizovaných nástrojů (SMS, MMS, e-mail, fax, automatizované systémy volání bez operátora, používání sociálních sítí, WhatsApp) i neautomatizovaných nástrojů (běžná pošta, telefonní hovory s operátorem);

se zpracováním svých osobních údajů správcem údajů pro účely analýzy mých nákupních rozhodnutí a preferencí chování za účelem lepšího strukturování personalizovaných sdělení a obchodních nabídek, provádění obecných analýz pro účely strategické orientace a obchodního zpravodajství a obecně pro profilovací činnosti.