Cerca nel sito papernet

Vyhledávání na webu Papernet

SIMPLIFY: první uhlíkově neutrální řada výrobků tissue Papernet

Pro společnost Papernet odjakživa představují hygiena, inovace a udržitelnost strategické hodnoty. Díky neustálému výzkumu společnosti Papernet se zrodila Simplify, nová linie uhlíkově neutrálních výrobků tissue a zásobníků ze dřeva a recyklovaných post-spotřebních plastů.

SIMPLIFY: první uhlíkově neutrální řada výrobků tissue Papernet

Pro společnost Papernet odjakživa představují hygiena, inovace a udržitelnost strategické hodnoty. Díky neustálému výzkumu společnosti Papernet se zrodila Simplify, nová linie uhlíkově neutrálních výrobků tissue a zásobníků ze dřeva a recyklovaných post-spotřebních plastů.

Co znamená uhlíkově neutrální?

Princip uhlíkové neutrality

Uhlíkově neutrální společnosti, procesy a výrobky jsou ty společnosti, jejichž vypočtené emise CO₂ byly kompenzovány prostřednictvím podpory mezinárodně uznávaných projektů na ochranu klimatu.

To je důvod, proč je Simplify novou linií uhlíkově neutrálních výrobků tissue společnosti Papernet.

Náš kompenzační projekt

Podrobnosti o projektu

Náš kompenzační projekt je zaměřen na obnovu a ochranu 99 035 hektarů amazonského pralesa v Làbrea v Brazílii.

Kromě toho za každou tunu kompenzovaného CO₂ vysadíme v Německu jeden strom. Více informací o našem projektu najdete na oficiální stránce ClimatePartner.

Transparentnost společnosti Papernet

Díky jedinečnému identifikačnímu číslu, QR kódu a příslušné webové adrese je možné sledovat přesné množství CO₂ kompenzované společností Papernet a získat informace o podporovaném projektu na ochranu klimatu.

1

NASKENOVÁNÍ QR KÓDU

2

OBJEVTE NÁŠ KOMPENZAČNÍ PROJEKT

Činnost člověka vyjadřujeme v emisích CO₂

Posuňte dolů a zjistěte více

0
2000

0

jízd autem pro jednu osobu Milán-Řím (jednosměrně)


0

jízd vlakem pro jednu osobu Milán-Řím (jednosměrně)


0

letů letadlem pro jednu osobu Milán-Řím (jednosměrně)

Výrobky tissue linie Simplify

Zásobníky linie Simplify

Objevte celou nabídku značky Simplify

Více informací o řadě Simplify společnosti Papernet

Prolistujte si brožuru a zjistěte více o nové řadě Simplify, první linii uhlíkově neutrálních výrobků tissue a zásobníků ze dřeva a recyklovaných post-spotřebních plastů.

Požádat o další informace

Přečetl/a a porozuměl/a jsem zásadám ochrany osobních údajů poskytnutých správcem údajů, které se nacházejí na této stránce:

se zpracováním svých osobních údajů pro propagační a marketingové účely informačních bulletinů, propagačních nabídek, obchodních iniciativ, reklamních materiálů, přímého prodeje a průzkumu trhu o produktech a službách správce údajů a/nebo obchodních partnerů, jakož i pozvánek na akce a iniciativy pořádané správcem údajů nebo společnostmi skupiny, a to jak prostřednictvím automatizovaných nástrojů (SMS, MMS, e-mail, fax, automatizované systémy volání bez operátora, používání sociálních sítí, WhatsApp) i neautomatizovaných nástrojů (běžná pošta, telefonní hovory s operátorem);

se zpracováním svých osobních údajů správcem údajů pro účely analýzy mých nákupních rozhodnutí a preferencí chování za účelem lepšího strukturování personalizovaných sdělení a obchodních nabídek, provádění obecných analýz pro účely strategické orientace a obchodního zpravodajství a obecně pro profilovací činnosti.