Cerca nel sito papernet

Vyhledávání na webu Papernet

FULL TECH je papír bez odpadu, díky rolím o délce až 150 metrů bez dutinky.

FULL TECH je papír bez odpadu, díky rolím o délce až 150 metrů bez dutinky.

Výhody technologie FULL TECH

Snižuje odpad

Snižuje emise CO₂

Až 150 m výkonu

Snižuje frekvenci doplňování

FULL TECH papír bez odpadu

Nekonečné pohodlí

Stálá pozornost značky Papernet na zlepšování kvality života se promítá do řady produktů Full Tech, které optimalizují přepravu, skladování a doplňování, snižují celkové náklady, aniž by snižovaly kvalitu, množství nebo výkon produktu.

FULL TECH e jedinečný

Toaletní role Full Tech jsou vyráběny bez dutinek jako pevná role. Balíček toaletního papíru Full Tech může nahradit až 40 roliček konvenčního toaletního papíru. Zásobník Full Tech s rozměry 16x15x33cm, s dvěma rolemi nad sebou, umožňuje mít v dávkovači 300 metrů papíru. Nový Full-Tech Monoroll zásobník je vhodný pro oba typy rolí a také skládaný toaletní papír.

FULL TECH je lepší

Role Full Tech jsou zabaleny do papíru, aby se snížil dopad produktu na životní prostředí. Toaletní papír Full Tech je vyroben z čisté celulózy pocházející z certifikovaných nebo kontrolovaných zdrojů. Všechny zásobníky Full Tech jsou antibakteriální.

FULL TECH znamená úspory

Velké množství papíru v malé roli znamená nižší náklady. Hlavním přínosem je zkrácení doby pro doplnění. Dvě role Full Tech toaletního papíru mohou nahradit až 20 malých roliček toaletního papíru. Vzhledem k tomu, že výměna role trvá asi 2 minuty (včetně doby přepravy ze skladu na toaletu), opětovné vložení role toaletního papíru Full Tech ušetří více než 30 minut, čímž se sníží náklady.

Nekonečné pohodlí

Stálá pozornost značky Papernet na zlepšování kvality života se promítá do řady produktů Full Tech, které optimalizují přepravu, skladování a doplňování, snižují celkové náklady, aniž by snižovaly kvalitu, množství nebo výkon produktu.

FULL TECH e jedinečný

Toaletní role Full Tech jsou vyráběny bez dutinek jako pevná role. Balíček toaletního papíru Full Tech může nahradit až 40 roliček konvenčního toaletního papíru. Zásobník Full Tech s rozměry 16x15x33cm, s dvěma rolemi nad sebou, umožňuje mít v dávkovači 300 metrů papíru. Nový Full-Tech Monoroll zásobník je vhodný pro oba typy rolí a také skládaný toaletní papír.

FULL TECH je lepší

Role Full Tech jsou zabaleny do papíru, aby se snížil dopad produktu na životní prostředí. Toaletní papír Full Tech je vyroben z čisté celulózy pocházející z certifikovaných nebo kontrolovaných zdrojů. Všechny zásobníky Full Tech jsou antibakteriální.

FULL TECH znamená úspory

Velké množství papíru v malé roli znamená nižší náklady. Hlavním přínosem je zkrácení doby pro doplnění. Dvě role Full Tech toaletního papíru mohou nahradit až 20 malých roliček toaletního papíru. Vzhledem k tomu, že výměna role trvá asi 2 minuty (včetně doby přepravy ze skladu na toaletu), opětovné vložení role toaletního papíru Full Tech ušetří více než 30 minut, čímž se sníží náklady.

Jak Vám můžeme pomoci?

Požádejte o informace a podporu k
výrobkům s technologií Full Tech

Jak Vám můžeme pomoci?

Požádejte o informace a podporu k
výrobkům s technologií Full Tech

Kategorie produktů s technologií FULL TECH