Cerca nel sito papernet

Vyhledávání na webu Papernet

Jak Vám můžeme pomoci?

Požádejte o informace a podporu k výrobkům Papernet.

Jak Vám můžeme pomoci?

Požádejte o informace a podporu k výrobkům Papernet.

Vyplnit formulář

Přečetl/a a porozuměl/a jsem zásadám ochrany osobních údajů poskytnutých správcem údajů, které se nacházejí na této stránce:

se zpracováním svých osobních údajů pro propagační a marketingové účely informačních bulletinů, propagačních nabídek, obchodních iniciativ, reklamních materiálů, přímého prodeje a průzkumu trhu o produktech a službách správce údajů a/nebo obchodních partnerů, jakož i pozvánek na akce a iniciativy pořádané správcem údajů nebo společnostmi skupiny, a to jak prostřednictvím automatizovaných nástrojů (SMS, MMS, e-mail, fax, automatizované systémy volání bez operátora, používání sociálních sítí, WhatsApp) i neautomatizovaných nástrojů (běžná pošta, telefonní hovory s operátorem);

se zpracováním svých osobních údajů správcem údajů pro účely analýzy mých nákupních rozhodnutí a preferencí chování za účelem lepšího strukturování personalizovaných sdělení a obchodních nabídek, provádění obecných analýz pro účely strategické orientace a obchodního zpravodajství a obecně pro profilovací činnosti.