Bio Tech

HIGIENA W KAŻDYM LISTKU
Papier, który oczyszcza i chroni środowisko naturalne.

Papernet stale angażuje się w kwestie związane z poprawą jakości życia. Takie podejście umożliwiło nam stworzenie linii produktów, które skutecznie i w sposób naturalny zwalczają bakterie chorobotwórcze. Cała linia produktów Bio Techzostała stworzona z papieru z dodatkiem przetrwalników bakterii niezmodyfikowanych genetycznie, które aktywują się w kontakcie z wodą i uwalniają enzymy rozkładające substancje organiczne obecne w ściekach i rurach.  Powyższy antagonistyczny proces umożliwia usunięcie pożywienia dla bakterii chorobotwórczych, a w konsekwencji poddanie się bakterii.

Skuteczność Bio Tech została wykazana w licznych badaniach laboratoryjnych: w latach 2016-2017 współpracowaliśmy z Wydziałami Chemii Przemysłowej i Biologii Uniwersytetu w Pizie, analizując jakość ścieków przed, podczas i po zakończeniu ciągłego użycia papieru toaletowego Bio Tech przez co najmniej 6 miesięcy. Na podstawie wyników analizy stwierdzono, że Bio Tech skutecznie przeciwdziała proliferacji Staphylococcus aureus i Pseudomonas aeruginosa, dwóch bakterii, które z łatwością rozwijają się w obszarach opieki zdrowotnej i szpitalnej i które są odporne na najpowszechniejsze antybiotyki dostępne na rynku (*). Już w 2013 r. prestiżowe laboratorium SGS Institut Fresenius potwierdziło działanie Bio Tech przeciwko bakteriom Legionella pneumophilaSalmonella i Escherichia Coli, powszechnie występującym w takich środowiskach jak rury, restauracje, publiczne toalety i które są często odpowiedzialne za powstawanie prawdziwych epidemii.

Produkty Bio Tech umożliwiają zachowanie operacyjności zakładu, zmniejszając ryzyko wystąpienia zatorów i nieprzyjemnych zapachów, a dzięki temu ograniczając dodatkowe koszty napraw lub produktów chemicznych, z korzyścią dla środowiska naturalnego.

(*) Źródło: MSD manuals