Cerca nel sito papernet

Wyszukaj na stronie Papernet

Zrównoważona higiena

Mottem przewodnim naszej firmy jest „Clean Living”. Definiuje naszą rolę w społeczeństwie i korzyści, jakie chcemy przekazać ludziom i planecie. Nasz cel korporacyjny jest podstawą naszego funkcjonowania i naszych działań. Definiuje nasz proces produkcji i produkty, które wprowadzimy na rynek. Znajduje odzwierciedlenie w naszym zrównoważonym modelu działalności i naszym stałym zaangażowaniu na rzecz czystszego świata.

Zrównoważona higiena

Mottem przewodnim naszej firmy jest „Clean Living”. Definiuje naszą rolę w społeczeństwie i korzyści, jakie chcemy przekazać ludziom i planecie. Nasz cel korporacyjny jest podstawą naszego funkcjonowania i naszych działań. Definiuje nasz proces produkcji i produkty, które wprowadzimy na rynek. Znajduje odzwierciedlenie w naszym zrównoważonym modelu działalności i naszym stałym zaangażowaniu na rzecz czystszego świata.

Technologie przyjazne dla środowiska

Higiena, innowacja i zrównoważony rozwój

Siła higieny

Ręczniki papierowe, pomagające zmniejszyć ryzyko przenoszenia bakterii, są najbardziej efektywnym narzędziem do zagwarantowania optymalnego poziomu higieny.

Właściwe mycie i suszenie rąk, będąc drobną ale częstą czynnością – w praktyce stanowi wielki wkład dla naszego zdrowia.

Z tego powodu Papernet, Marka Grupy Sofidel w sektorze Away From Home, stale promuje kulturę higieny z wiarą, że jest ona podstawą wyższej jakości życia

Więcej niż wydajność

Papernet tworzy innowacyjne produkty, które zapewniają naszym klientom szereg wartości dodanych.

Szeroka gama produktów Papernet, wyróżnia się najwyższą skutecznością higieniczną, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju od chwili wytworzenia produktu, aż do momentu jego użycia. Szczególnie demonstrowane jest to w produktach linii Tech, które zapewniają naszym klientom szereg wartości dodanych.

Poza gwarantowaną, najwyższą jakością papieru, dzięki innowacyjnym technologiom, rozwiązują szereg specyficznych problemów, takich jak: zatory, osady w rurach, brzydkie zapachy itp.

Wszechstronny zrównoważony rozwój

Cała oferta Papernet oparta jest na zasadzie utrzymania równowagi ekonomicznej, społecznej i środowiskowej. Jesteśmy przekonani, iż w dłuższej perspektywie czasu to jedyny sposób zapewniający realizację celów wszystkich podmiotów bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych w działalność firmy.

Papernet zawsze działa z zachowaniem odpowiedzialnej etyki biznesowej i produkcyjnej. Nasze działania oparte są na rozwoju poprzez ciągłe doskonalenie swoich procesów.

Takie podejście pozwala marce Papernet być wzorem w swojej branży.

* Jak wskazuje Światowa Organizacja Zdrowia oraz badanie przeprowadzone przez Zespół Badawczy przy University of Westminster.

Zrównoważony rozwój wspólny cel

Firma Sofidel uznaje organizację WWF za bardzo wiarygodnego partnera z uwagi na jej historię, międzynarodowy profil i powszechnie uznawany prestiż. Pierwszy kontakt z organizacją został nawiązany w 2007 roku. Grupa współpracuje z WWF od ponad dziesięciu lat. W ramach tej współpracy, zarówno we Włoszech, jak i na arenie międzynarodowej, organizacja WWF wspiera Grupę w rozwijaniu organicznego i systematycznego podejścia, przyczyniając się do tworzenia otwartej, pozytywnej i odpowiedzialnej wizji przyszłości.

United Nations (UN) Global Compact to jedna z najważniejszych na świecie inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, do której Grupa Sofidel przystąpiła jako „członek uczestniczący”. Członkostwo wymaga od firm przyjęcia, wspierania i wdrażania w swojej strategii i sferze działania kluczowych wartości określonych w tzw. dziesięciu zasadach dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska i standardów antykorupcyjnych. Ponadto Sofidel jest „członkiem-założycielem” Fundacji Global Compact Network Italy (GCNI Foundation).