Cerca nel sito papernet

Wyszukaj na stronie Papernet

Grupa Sofidel

Grupa Sofidel została założona w 1966 roku i jest dziś jednym z wiodących na świecie producentów rozwiązań higienicznych, w zakres których wchodzą: papier toaletowy, ręczniki papierowe,czyściwa przemysłowe, podkłady medyczne, chusteczki kosmetyczne. Produkty firmy Sofidel wytwarzane są z wykorzystaniem najnowszych technologii w celu ochrony zasobów i poszanowania ekosystemów naturalnych.

Grupa Sofidel

Grupa Sofidel została założona w 1966 roku i jest dziś jednym z wiodących na świecie producentów rozwiązań higienicznych, w zakres których wchodzą: papier toaletowy, ręczniki papierowe,czyściwa przemysłowe, podkłady medyczne, chusteczki kosmetyczne. Produkty firmy Sofidel wytwarzane są z wykorzystaniem najnowszych technologii w celu ochrony zasobów i poszanowania ekosystemów naturalnych.

Innowacja, higiena i komfort w celu zrównoważonego rozwoju.

Światowy lider w produkcji papierów higienicznych.

Od 2012 r. Sofidel jest „Członkiem Uczestniczącym” Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz członkiem „Założycielem Promotorem”, Global Compact Network Italia (GCNI). Współpraca z WWF Italia rozpoczęła się w 2007 r., a w 2008 r. Sofidel przystąpił do międzynarodowego programu WWF Climate Savers, z którym Grupa Sofideli wyznaczyła bardzo ambitne cele w zakresie ograniczenia emisji CO2 osiągnięte w 2020 r.

Światowy lider w produkcji papierów higienicznych.

Od 2012 r. Sofidel jest „Członkiem Uczestniczącym” Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz członkiem „Założycielem Promotorem”, Global Compact Network Italia (GCNI). Współpraca z WWF Italia rozpoczęła się w 2007 r., a w 2008 r. Sofidel przystąpił do międzynarodowego programu WWF Climate Savers, z którym Grupa Sofideli wyznaczyła bardzo ambitne cele w zakresie ograniczenia emisji CO2 osiągnięte w 2020 r.

Codzienna działaność firmy oparta jest na tworzeniu wartości opartych na głębokim poszanowaniu otoczenia, w którym żyjemy.

W codziennej działalności Sofidel kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju i dążeniem do utrzymania równowagi ekonomicznej, społecznej i środowiskowej. Grupa nieustannie dąży do zminimalizowania swojego wpływu na otaczające nas środowisko naturalne, poprzez rozwój produkcji niskoemisyjnej. Powyższe działania przynoszą korzyści społeczne na obszarach działalności firmy, oraz pomagają tworzyć bardziej sprawiedliwe i różnorodne społeczeństwo.

Codzienna działaność firmy oparta jest na tworzeniu wartości opartych na głębokim poszanowaniu otoczenia, w którym żyjemy.

W codziennej działalności Sofidel kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju i dążeniem do utrzymania równowagi ekonomicznej, społecznej i środowiskowej. Grupa nieustannie dąży do zminimalizowania swojego wpływu na otaczające nas środowisko naturalne, poprzez rozwój produkcji niskoemisyjnej. Powyższe działania przynoszą korzyści społeczne na obszarach działalności firmy, oraz pomagają tworzyć bardziej sprawiedliwe i różnorodne społeczeństwo.